P.W. BIBMOT BIK Sp. J.
ul. Przemysłowa 61
39-300 Mielec

Fundusze Europejskie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIBMOT” Bik Spółka Jawna w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 otrzymało dofinansowanie na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIBMOT” Bik Spółka Jawna

Program operacyjny: POPW.00.00.00. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: POPW.01.05.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Okres realizacji projektu: 2020-08-01 do 2020-10-31

Kwota dofinansowania: 239 723,31 zł

Podstawowym celem projektu jest wsparcie bieżącej działalności Przedsiębiorstwa, poprzez pokrycie kosztów funkcjonowania Firmy oraz finansowanie kapitału obrotowego.

Otrzymana kwota dotacji ma bardzo duży wpływ na niwelowanie negatywnych konsekwencji  (spadek obrotów), wywołanych na skutek panującej pandemii SARS-CoV-2.